Integritetspolicy | CaseCompany

Typ

Typ

Privacy policy

Artikel 1 – Allmänna villkor

MonkeyMonkey Bvba, som ett belgiskt företag, tillämpar "lagen av den 8 december 1992 om skydd av personuppgifter i samband med behandling av personuppgifter" som ändrats av "lagen av den 11 december 1998" och av "lagen av den 13 juni 2005 om elektronisk kommunikation".
MonkeyMonkey Bvba förklarar att de följer den europeiska allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 med denna sekretesspolicy.
MonkeyMonkey Bvba tar ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.

Artikel 2 – Insamlade personuppgifter

2.1. Data du kommunicerar till oss:

Kategori 1, [utan registrering: din IP-adress]
Kategori 2: [ditt profilnamn, lösenord, e-postadress, inloggning och (eventuellt) din profilbild;]
Kategori 3:[vid registrering på nyhetsbrevet: din e-postadress]
Kategori 4: [data som erhålls genom att placera cookies: Session ID och Wordfence Human Cookie]
Kategori 5: [din adressinformation i samband med att du lägger en beställning]
Kategori 6: [….]

2.2. MonkeyMonkey Bvba kan få personuppgifter genom olika medel:

genom att placera cookies (se nedan);
under din registrering och användning av webbplatsen;

2.3 Webbplatsen använder också cookies som samlar in vissa personuppgifter. För bestämmelser om användning av cookies, se artikel 8.

Artikel 3 – Syften med databehandlingen

3.1. Allmänna syften:

MonkeyMonkey Bvba kommer att använda de insamlade personuppgifterna enbart för de ändamål som nämns nedan:

Kategori 1: [underhåll och förbättring av webbplatsen och skapande av anonym statistik baserad på "berättigat intresse" från MonkeyMonkey Bvba att ständigt förbättra sin tjänst och webbplats;
Kategori 2: [hantering av ditt konto på webbplatsen och användning av forumet baserat på genomförandet av avtalet som du begärt, för att skicka direktmarknadsföringsutskick med relaterade och jämförbara erbjudanden och kampanjer. Du kan välja bort dessa utskick genom att avanmäla dig längst ned i varje direktmarknadsförings-e-post. Vi kommer också använda denna information för att bjuda in dig att granska våra tjänster. Denna information används med den rättsliga grunden "Berättigat intresse".
Kategori 3: [utsändning av direktmarknadsföringsutskick, nyhetsbrev, kampanjer, baserat på ditt uttryckliga och förhandsgivna samtycke;
Kategori 4: [Session ID, används endast i fall personer loggar in. För att kontrollera om användaren är en människa och inte en robot används Wordfence Human Cookie baserat på uttryckligt, förhandsgivet samtycke;
Kategori 5: [leverans- och faktureringsuppgifter för de produkter du beställt, baserat på leverans av en tjänst som du begärt.
Du är inte skyldig att lämna oss dina personuppgifter, men du måste förstå att vissa tjänster inte kan erbjudas om du vägrar att lämna vissa personuppgifter.

3.2. Direktmarknadsföring:

Dina personuppgifter kommer endast att användas för direktmarknadsföring om du ger ditt uttryckliga och preliminära samtycke (”opt-in”).

Om du har gett ditt samtycke och du läggs till i MonkeyMonkey Bvbas direkta utskickslista, kan MonkeyMonkey Bvba använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial samt annat material relaterat till MonkeyMonkey Bvba, hennes produkter och/eller tjänster. MonkeyMonkey Bvba kan också använda de personuppgifter du tillhandahållit för att anpassa de dokument som sparas av MonkeyMonkey Bvba.

Detta samtycke kan återkallas när som helst, gratis och utan motivering genom att klicka på avregistreringsknappen längst ned i varje reklam-e-post.

3.3. Överföring till tredje parter:

I händelse av hel eller delvis omorganisering eller överlåtelse av MonkeyMonkey Bvbas verksamhet, där MonkeyMonkey Bvba omorganiserar, överför, upphör med sin affärsverksamhet eller i händelse av att MonkeyMonkey Bvba går i konkurs, kan dina personuppgifter överföras till nya enheter eller tredje parter.

MonkeyMonkey Bvba kommer att försöka, om det är rimligt möjligt, att informera dig i förväg om att MonkeyMonkey Bvba överför dina personuppgifter till en tredje part, men du måste vara medveten om att detta inte alltid är möjligt varken tekniskt eller kommersiellt.

MonkeyMonkey Bvba kommer inte att sälja, hyra ut, dela ut dina personuppgifter eller göra dem tillgängliga för tredje parter, förutom i de situationer som anges i denna policy eller om du ger ditt uttryckliga och preliminära samtycke.

3.4. Juridiska krav:

Under extraordinära omständigheter kan det inträffa att MonkeyMonkey Bvba är skyldig att överföra dina personuppgifter till följd av en domstolsbeslut eller för att följa tvingande lagar och/eller förordningar. MonkeyMonkey Bvba kommer, om det är rimligt möjligt, att försöka informera dig i förväg, såvida inte avslöjande av denna information är föremål för rättsliga begränsningar.

Artikel 4 – Behandlingens varaktighet

Vi kommer att lagra och behandla dina personuppgifter under den tid som krävs beroende på syftet med behandlingen samt beroende på det kontraktsförhållande som finns mellan dig och MonkeyMonkey Bvba.

Specifik avsedd period: 3 år efter den senaste kommunikationen

Artikel 5 – Dina rättigheter

5.1. Rätt till åtkomst och rätt att få en kopia.

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få tillgång till dina personuppgifter samt att bli informerad om användningen av dina personuppgifter.

5.2. Rätt att rätta, radera och begränsa:

Du har valet att dela dina personuppgifter med MonkeyMonkey Bvba. Du har också rätt att begära att MonkeyMonkey Bvba korrigerar, raderar eller kompletterar dina personuppgifter. Du erkänner att ett vägran att dela uppgifter eller en begäran om att radera dessa uppgifter kommer att göra leveransen av vissa tjänster och/eller produkter omöjlig.
Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

5.3. Rätt att invända:

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när du har allvarliga och legitima skäl att göra det.
Du har också rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. I sådana fall krävs inte någon specifik motivering.

5.4. Rätt till kostnadsfri överföring av data:

Du har rätt att erhålla dina personuppgifter som behandlas av MonkeyMonkey Bvba i ett strukturerat, vanligt format, läsbart av maskiner och/eller att överföra dessa data till en annan personuppgiftsansvarig.

5.5. Rätt att återkalla samtycke

När behandlingen grundar sig på tidigare samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke.

5.6. Utövande av rättigheter:

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss, antingen via e-post genom formuläret nedan eller per post till MonkeyMonkey Bvba, Wiedauwkaai 23F, 9000 Gent, Belgien eller via länken "Kontakta oss" på webbplatsen, med inkludering av ditt ID.

5.7. Automatiserade beslut och profilering:

Behandlingen av dina personuppgifter inkluderar inte profilering, och du kommer inte att utsättas för automatiserade beslut.

5.8. Rätt att lämna in klagomål:

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos den belgiska dataskyddsmyndigheten: Commission for protection of personal life, Drukpersstraat 35, 1000 Bryssel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-post: [email protected].
Detta påverkar inte en möjlighet att vända sig till en civil domstol.
Om du har lidit skada till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in en skadeståndsansökan.

Artikel 6 – Säkerhet och konfidentialitet

6.1. Vi har antagit säkerhetsåtgärder som är lämpliga både på teknisk och organisatorisk nivå för att undvika förstöring, förlust, förfalskning, ändring, obehörig åtkomst eller underrättelse av personuppgifterna av misstag till en tredje part, samt den obehöriga behandlingen av dessa uppgifter.
6.2. MonkeyMonkey Bvba ska inte på något sätt vara ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakats av en felaktig eller olämplig användning av personuppgifterna av en tredje part.
6.3. Du ska alltid följa säkerhetsnormerna, till exempel genom att undvika all obehörig åtkomst till ditt användarnamn och åtkomstkod. Du är ensam ansvarig för användningen av webbplatsen på din dator, IP-adress och identifieringsuppgifter samt för konfidentialiteten.

Artikel 7 – Åtkomst för tredje part

För att behandla dina personuppgifter ger vi våra anställda åtkomst till dina personuppgifter.
Vi garanterar en liknande skyddsnivå genom att ålägga våra anställda kontraktsförpliktelser som är liknande denna integritetspolicy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Vad är en cookie?

En "cookie" är en liten textfil som skickas från servern för MonkeyMonkey Bvba och lagras på din dators hårddisk. På det här sättet kan vi komma ihåg dina preferenser när du besöker vår webbplats. Informationen som lagras genom dessa cookies kan endast läsas av MonkeyMonkey Bvba och endast under varaktigheten av ditt besök på webbplatsen.

8.2. Varför använder vi cookies?

Vår webbplats använder cookies och liknande teknologier för att skilja dina preferenser från de andra användarnas preferenser på vår webbplats. Detta gör att vi kan erbjuda dig en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats och samtidigt optimera vår webbplats.

Till följd av nyliga ändringar i lagen är alla webbplatser som riktar sig till vissa delar av Europeiska unionen skyldiga att be om ditt tillstånd för att använda eller spara cookies och liknande teknologier på din dator eller mobila enheter. Denna cookiepolicy informerar dig tydligt och fullständigt om de cookies vi använder och deras syfte.

8.3. Typer av cookies:

Cookies kan delas in baserat på deras ursprung, funktion och varaktighet. Lagstiftningen gör huvudsakligen en uppdelning mellan funktionella eller tekniskt nödvändiga cookies å ena sidan och alla andra cookies å andra sidan.
Webbplatsen använder endast följande cookies:

Functional cookies:

Name

Source

Function

Expiration Time

_ga Google Analytics vhe _ga cookie is used to uniquely identify you as a visitor to this site. This is achieved by generating two random 32-bit numbers and setting them in a cookie, no personal information or data is tracked. v Years
_gid

Google Analytics

The _gi cookie is used to distinguish users.

24 hours

_gat

Google Analytics

The _gat cookie is used to distinguish users.

Session

_tawkuuid

Tawk.to

This cookie is used to integrate the tawk.to chat funtion into our website. More info here.

/

Non-functional cookies

Name

Source

Function

Expiration Time

__hjClosedSurveyInvites

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor interacts with a Survey invitation modal popup. It is used to ensure that the same invite does not re-appear if it has already been shown.

365 Days

_hjDonePolls

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor completes a poll using the Feedback Poll widget. It is used to ensure that the same poll does not re-appear if it has already been filled in.

365 Days

_hjMinimizedPoll

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Feedback Poll widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site.

365 Days

_hjDoneTestersWidgets

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor submits their information in the Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the same form does not re-appear if it has already been filled in.

365 Days

_hjMinimizedTestersWidgets

Hotjar

Hotjar cookie. This cookie is set once a visitor minimizes a Recruit User Testers widget. It is used to ensure that the widget stays minimizes when the visitor navigates through your site.

365 Days

_hjIncludedInSample

Hotjar

Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels.

365 Days

xs

Facebook

Used in conjunction with the c_user cookie to authenticate your identity to Facebook.

90 Days

c_user

Facebook

Used in conjunction with the xs cookie to authenticate your identity to Facebook,

90 Days

datr

Facebook

Identifies browsers for purposes of security and site integrity, including for account recovery, and identification of potentially compromised accounts.

2 years

fr

Facebook 

Facebook’s primary advertising cookie, used to deliver, measure, and improve the relevancy of ads.

90 Days

m_pixel_ratio

Facebook 

Performance

Session

a11y

Facebook 

Performance

Session

act

Facebook 

Performance

Session

wd

Facebook 

Performance

Session

pl

Facebook 

Used to record that a device or browser logged in via Facebook platform.

90 Days

presence

Facebook 

Site Features and Services

Session

sb

Facebook 

Identifies browser for login authentication purposes.

2 Years

KiyOhcom

www.kiyoh.com

This cookie is used to integrate Kiyoh in our website. More info here.

/

__atuvc

www.kiyoh.com

This cookie is used to integrate Kiyoh in our website. More info here.

/

__cfduid

.tawk.to

This cookie is used to integrate the tawk.to chat funtion into our website. More info here.

/

__tawkuuid

.tawk.to

This cookie is used to integrate the tawk.to chat funtion into our website. More info here.

/

ss

.tawk.to

This cookie is used to integrate the tawk.to chat funtion into our website. More info here.

/

8.4. Ditt samtycke:

När du besöker vår webbplats för första gången kommer du att bli ombedd att acceptera våra olika typer av cookies. För varje kategori kan du tillåta eller vägra cookies. Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för vår webbplats genom länken längst ner på vår webbplats och därmed återkalla ditt samtycke.

Du kan vägra installationen av cookies när du använder webbplatsen för första gången genom att välja "vägra cookies" i den erbjudna popup-skärmen.

Du kan blockera cookies genom att aktivera din webbläsares inställningar som gör det möjligt att vägra cookies. Att avvisa dessa cookies kan medföra att du inte kan använda vissa funktioner på webbplatsen.

Om du har ytterligare frågor eller kommentarer angående behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta MonkeyMonkey Bvba per e-post via formuläret nedan eller per post på [adress] eller genom att använda knappen "Kontakta oss" på webbplatsen.

Mer information om cookies kan också hittas via följande länk: http://www.allaboutcookies.org/

Mer information om onlinebeteendebaserad reklam och onlineintegritet kan hittas via följande länk: http://www.youronlinechoices.eu/

Illustration av en kvinna som säger: Hej! Jag är Sofie och här för att hjälpa.

500 000 nöjda kunder, blir du nästa?

Har du en fråga? Jag är tillgänglig från måndag till lördag.